Tjänster


Värmeinstallationer

Vi installerar, servar och moderniserar de flesta typer av värmeanläggningar.

Värme kan innefatta mycket, det kan vara en undercentral (panncentral) som behöver rustas med styrbyte eller byte av ventiler och växlare.

I gamla undercentraler är ofta reglerventiler och fjärrvärmeventiler för stora med temperatursvängningar och energiförluster som följd, en gammal ventil på fjärrvärme läcker ofta igenom värmevatten även i stängt läge vilket medför att energi förbrukas i onödan.

Ett servicebesök om året där vi kan hitta sådana här ”energitjuvar” betalar ofta tillbaka sig fler gånger om.

Andra värmeinstallationer kan vara en ridåfläkt som skall installeras, fläktluftvärmare (aerotemper), el-radiatorer eller andra typer av strålningsvärmare.Gå till toppen av sidan!