Tjänster


Radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas, som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i lungorna.

Radon finns överallt – i mark, luft och vatten. När det gäller luften i våra bostäder är marken under huset sannolikt den vanligaste källan men det förekommer även i byggnadsmaterialet. Det finns gränsvärden för radon i inomhusluften som är bindande. För nybyggda hus är gränsvärdet 200 Bq/m3, enligt "Boverkets byggregler", kapitel 6. I Arbetsmiljöverkets föreskrift "Hygieniska gränsvärden" finns ett gränsvärde på 400 Bq/m3 för arbetsplatser.

Den 24 juni 2004 beslutade Socialstyrelsens allmänna råd att ”riktvärdet” skulle sänkas från 400 Bq/m3 till 200 Bq/m3 i bostäder. Om mätresultatet visar att det finns mer än 200 Bq/m3 i inomhusluften bör du sanera huset. Här kan vi komma in i bilden och hjälpa dig med en bra lösning!


Tekniska lösningar

Är det byggnadsmaterialet som avger radon, behöver du öka luftomsättningen. I enklare fall räcker det ofta med att installera någon typ av frånluftsystem eller montera in ventiler. Annars installeras ett till och frånluftssystem med värmeåtervinning, detta system skapar balans så att luft utifrån inte kommer in.

Kommer radonet från marken räcker det i enklare fall att täta rensbrunnar för avlopp, runt skyddsrör för vattenledningar eller i plattan genomgående sprickor.

För kraftfullare åtgärder behöver man förändra tryckförhållandena så att inte markluften kommer in i huset. Exempelvis kan detta ske genom att installera en fläkt som suger ut markluften (radonsug) innan den kommer in i byggnaden. Eventuellt kan markåtgärderna behöva kombineras.

Om du vill läsa mer om radon så kan du gå in på www.radonguiden.se

Vi samarbetar med www.radonit.se
Gå till toppen av sidan!