Tjänster


OVK - obligatorisk ventilationskontroll

Brister i inomhusklimatet är ofta skäl till hälsoproblem hos dom som vistas i byggnaderna. Bristerna kan vara allt från hälsofarliga ämnen som avges från byggnaden, höga fukthalter mm. Den viktigaste åtgärden för att komma till rätta med problemen är i allmänhet att förbättra ventilationen och underhållet av den.

Detta är i korthet orsaken till att riskdagen beslutade att införa regler om obligatorisk ventilationskontroll. Reglerna om funktionskontroll infördes 1992.

Byggnadsägaren är ansvarig för att OVK utföres i rätt tid.

Peter Skånsjö har riksbehörighet K. Detta är den högsta behörigheten och betyder att man får besiktiga samtliga typer av ventilationssystem i hela Sverige.

Besiktningsintervall för olika verksamheter och olika typer av system. En- och tvåbostadshus är undantagna från så kallad återkommande besiktning. Men om dessa har ett FT system så skall en så kallad första besiktning utföras.FT= Från och tilluftsventilation, F= Frånluftsventilation,
S= Självdragsystem X= Värmeåtervinning.Gå till toppen av sidan!