Tjänster


Kylinstallationer

Vi utför alla slags kylinstallationer förutom luftvärmepumpar till villor och bilkyla. Vi projekterar och tar fram den bästa lösningen för dig!

Vid större kylanläggningar rekommenderar vi vätskeburna så kallade indirekta system, med hänsyn tagen till funktion och miljö.

Kyl och Värmeteknik är våra samarbetspartners när det gäller Kyla.

En bra arbetsmiljö med rätt klimat är mycket lönsamt!

Idealtemperaturen är olika från person till person samt beroende på aktivitet. Enligt vår mening skall rumstemperaturen i ett kontor vara mellan 21 och 23C.

Arbetsprestationen är beroende av rumstemperaturen. Vid stillasittande arbete och viss klädsel påverkas vår arbetsprestation i kontorsmiljö i genomsnitt av rumstemperaturen enligt diagram nedan: Diagram enligt tester utförda av David Wyon.


Kostnaden för att skapa ett bra klimat på arbetsplatsen motsvarar ofta bara en liten del av lönekostnaderna.

Exempel:

Om den anställde under två månaders tid jobbar i ett klimat med en avvikelse på 3,5C så sjunker prestationen med ca 15%. Omvandlat i pengar blir detta 36 000:- x 0,15 x 3= 16 200:- / år och person.
Gå till toppen av sidan!