Tjänster


Energiutredning & optimering

Ju högre energipriset blir desto större del av den totala fastighetskostnaden utgör den, detta har lett till ökade krav på energieffektiva ventilations- och klimatsystem.

Vi inventerar fastighetens transmissionsförluster, ventilationsförluster samt övriga energiförbrukare. Efter inventering lämnar vi förslag på åtgärder.

Vi kartlägger möjligheterna att bygga om ventilationen för att skapa värmeåtervinning där detta ej finns.

Vi utför energiberäkningar där vi jämför förbrukning före och efter åtgärd, vi beräknar även återbetalningstiden för investeringen.

I gamla undercentraler är ofta reglerventiler och fjärrvärmeventiler för stora med temperatursvängningar och energiförluster som följd, en gammal ventil på fjärrvärme läcker ofta igenom värmevatten även i stängt läge vilket medför att energi förbrukas i onödan.

Ett servicebesök om året där vi kan hitta sådana här ”energitjuvar” betalar ofta tillbaks sig fler gånger om.

Byter vi ventil så ser vi till att välja ett KVS-värde (en storlek) som överensstämmer med behovet så att anläggningen reglerar och fungerar optimalt.
Gå till toppen av sidan!