Tjänster


Elinstallationer

Vi utför både nyinstallationer och servicearbeten åt såväl industrin, kontor som privatpersoner.

Elinstallationer


Ställverk

Vi utför montage av lågspänningsställverk, provning och idrifttagning av ställverksanläggningar.


Industri

Installationerna kan omfatta kraft och belysning, teletekniska anläggningar samt styr- och övervakningssystem inom såväl fastigheter som produktion.Gå till toppen av sidan!