Produkter


Falskluftsspjäll

Vi bygger en skyddsutrustning som förhindrar att kanaler och i anläggningar ingående komponenter så som, filterskåp, blandningsdelar, spjäll mm. imploderar eller exploderar vid onormala lufttryck. De här problemen uppstår oftast i processanläggningar där fläktar ofta har högre tryckuppsättning än vad kanalsystemen klarar.

Orsaker till att kanalsystemen sugs ihop eller trycks sönder kan tex. vara spjäll som inte öppnar, försmutsade filter, luftintag som satt igen av is m.fl.

Falskluftsspjällen anpassas efter anläggningens prestanda och kan levereras med olika typer av larmsystem, spjällen är helt mekaniska och oberoende av yttre styrutrustning.
Gå till toppen av sidan!