Produkter


Konstantklimataggregat

Vi bygger konstantklimataggregat anpassade för ditt behov, stora eller små flöden, flyttbara eller ej. Vi har levererat dessa anläggningar till fler länder, så som Indien, Finland, England samt givetvis till Sverige.

Det konditioneringsaggregat vi byggt flest av betjänar en provtagare för kartongindustrin.

I provtagaren som byggs av Lorentzen & Wettre AB mäter man kartongens egenskaper vid tre olika fuktstatus 35% , 50% samt 65% RH.

Vår utrustning för att skapa rätt klimat i provtagaren uppfyller alla krav uppsatta av Lorentzen & Wettre AB, dessutom kundanpassar vi utförandet så att det passar kundens behov avseende yttermått, styrutrustning, ljudkrav, nätspänning, vattenkvalitet, osv. Får vi själva välja styrutrustning så blir det en webbaserad styrlösning från Honeywell-INU som gör det möjligt för oss att hjälpa dig på distans varhelst du eller vi befinner oss i världen.
Gå till toppen av sidan!